Obsługa podmiotów z branży budowlanej i sanitarnej oraz deweloperskiej na rynku nieruchomości komercyjnych

Branża budowlana i sanitarna:

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży budowlanej i sanitarnej. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje obsługę prawną szeroko pojmowanej działalności gospodarczej danego podmiotu oraz realizowanych przed podmiot przedsięwzięć i robót. Klientowi zapewnia się realizację czynności wymienionych w zakładce: „Obsługa podmiotów gospodarczych”, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rynku usług budowlanych. Stąd też obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 •  sporządzanie dokumentacji korporacyjnej (protokoły z posiedzeń organów, projekty uchwał, regulaminy, statuty);
 • analizowanie, sporządzanie oraz negocjowanie umów z inwestorami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami oraz dostawcami, w tym również umów opartych na FIDIC;
 • uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych;
 • kierowanie – w trybie przepisów o zamówieniach publicznych – zapytań do zamawiającego;
 • sporządzanie powiadomień o roszczeniu i roszczeń w oparciu o zapisy FIDIC;
 • udzielanie bieżących porad prawnych;
 • windykację należności;
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej;
 • zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach sądowych związanych z działalnością podmiotu;
 • obsługę procesów zmian w strukturze spółek, w tym rejestrację zmian w KRS.

Branża deweloperska:

Do kluczowych specjalizacji Kancelarii należy również obsługa podmiotów gospodarczych, działających w branży deweloperskiej na rynku nieruchomości komercyjnych. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje obsługę prawną szeroko pojmowanej działalności gospodarczej danego podmiotu oraz realizowanych przed podmiot przedsięwzięć. Klientowi zapewnia się realizację czynności wymienionych w zakładce: „Obsługa podmiotów gospodarczych”, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów branży deweloperskiej. Stąd też obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 • tworzenie spółek dostosowanych pod realizację konkretnej inwestycji;
 • optymalizację podatkową w zakresie pozyskiwania finansowania danej inwestycji;
 • obsługę procesu nabywania nieruchomości;
 • analizowanie, sporządzanie oraz negocjowanie umów z projektantem, generalnym wykonawcą lub wykonawcami, dostawcami, a następnie z najemcami;
 • uczestnictwo w postępowaniach negocjacyjnych;
 • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej (protokoły z posiedzeń organów, projekty uchwał, regulaminy, statuty);
 • obsługę procesów zmian w strukturze spółek, w tym rejestrację zmian w KRS;
 • udzielanie bieżących porad prawnych;
 • windykację należności;
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej;
 • zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach sądowych związanych z działalnością podmiotu.