Prawo cywilne

Oferta Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych;
 • analizę, sporządzanie oraz negocjowanie umów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • reprezentowanie Klienta na etapie przedsądowym, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty oraz prowadzenie negocjacji w celu zawarcia ugody;
 • windykację należności;
 • zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach sądowych, a w szczególności w sprawach:
 • rodzinnych i opiekuńczych;
 • spadkowych;
 • o zapłatę;
 • o odszkodowanie;
 • o naruszenie dóbr osobistych i o zadośćuczynienie;
 • o naruszenie własności i posiadania;
 • o zasiedzenie;
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • o ustalenie.