Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a mianowicie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji.