Prawo pracy

Oferta Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, pozwów i innych pism procesowych;
  • zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych, a w szczególności w sprawach o:
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
  • przywrócenie do pracy;
  • zapłatę;
  • odszkodowanie.