Prawo karne

Oferta Kancelarii w zakresie prawa karnego obejmuje w szczególności:

  • obronę w sprawach karnych, zarówno podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego, jak i oskarżonego w toku postępowania sądowego;
  • obronę skazanego w toku postępowania wykonawczego, a w tym w sprawach o: odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • reprezentowanie przed organami i przed sądem innych uczestników procesu karnego, a mianowicie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego wraz z dochodzeniem roszczeń majątkowych, takich jak odszkodowanie, nawiązka i zadośćuczynienie;
  • sporządzanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.