Prawo handlowe

Oferta Kancelarii w zakresie prawa handlowego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • analizę, sporządzanie oraz negocjowanie umów;
 • tworzenie spółek prawa handlowego, tj. sporządzanie umów spółek, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej
  na potrzeby postępowania rejestrowego, rejestrację spółek w KRS;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółek (protokoły z posiedzeń, projekty uchwał, zawiadomienia, regulaminy, statuty);
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej w celu dokonania zmian w umowie spółki oraz rejestrację zmian w KRS:
 • obsługę procesu zmian w strukturze właścicielskiej spółek (przykładowo: sprzedaży udziałów w spółce z o. o.)
  oraz rejestrację zmian w KRS;
 • obsługę procesu podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego;
 • obsługę pozostałych procesów związanych ze zmianami w spółkach (zmiana siedziby, adresu, zarządu, rady nadzorczej etc.) i rejestrację zmian w KRS;
 • obsługę procesu wystąpienia wspólnika ze spółki;
 • obsługę procesu rozwiązania i likwidacji spółki;
 • zaskarżanie uchwał wspólników;
 • zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach sądowych;
 • windykację należności.