Arbitramur temetum plenum atque alias res plenas auctoritatis esse

Klientów i sprawy traktujemy poważnie
Adwokat Jacek Piotrowski Kancelaria Adwokacka Białystok Kontakt

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Piotrowskiego powstała w 2013 r. Została ona stworzona z myślą o świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

W ramach działalności Kancelarii udzielane są porady prawne, sporządzane opinie prawne, umowy i pisma procesowe, a przede wszystkim świadczone są usługi zastępstwa procesowego w sprawach sądowych. Zakres usług Kancelarii obejmuje również bieżąca obsługę prawną podmiotów gospodarczych – zarówno osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek cywilnych, a przede wszystkim spółek prawa handlowego.

Kancelaria zapewnia wsparcie swoim Klientom we wszelkich dziedzinach prawa, a w szczególności w zakresie prawa cywilnego, w tym rodzinnego i spadkowego, prawa handlowego i gospodarczego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy.

Do kluczowych specjalizacji należą sprawy rozwodowe i o podział majątku wspólnego, szeroko rozumiane sprawy o zapłatę, sporządzanie i negocjowanie umów oraz obsługa prawna podmiotów gospodarczych, a w szczególności z branży budowlanej i sanitarnej oraz deweloperskiej na rynku nieruchomości komercyjnych.

Kim jestem?

Adwokat Jacek Piotrowski

Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, odbyłem aplikację adwokacką zakończoną egzaminem zawodowym. W 2013 roku zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku, po czym założyłem własną praktykę adwokacką. Nieustannie dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach. Ukończyłem m. in. certyfikowany kurs na mediatora. Zdobyta w ramach kursu wiedza stanowi przydatny instrument, zwiększający szansę na ugodowe zakończenie sporu – pomimo istniejącego pomiędzy Stronami konfliktu.

W okresie aplikacji adwokackiej, jak również przeszło 10 – letniej praktyki zawodowej zdobyłem doświadczenie, pozwalające mi z powodzeniem świadczyć pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim profesjonalizmem, przejrzystością zasad współpracy oraz uczciwością. Najważniejsze jest dla mnie dobro i bezpieczeństwo prawne Klienta, stąd też moje działania cechuje wysoki poziom zaangażowania i nieustępliwość w poszukiwaniu dogodnych dla Klienta rozwiązań.

Ogólnie rozumiane prawo traktuję, jako zbiory przepisów, stanowiących narzędzie, które należy wykorzystywać tak, by uczynić realizację powierzonych mi zadań – zgodną z oczekiwaniem Klienta.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest zawsze na podstawie umowy z Klientem. Jest ono ustalane każdorazowo indywidualnie i jest uzależnione od wielu czynników. Do podstawowych i powtarzalnych czynników, wpływających na ustalenie wysokości wynagrodzenia należą: rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania, nakład pracy potrzebny na realizację usługi, wartość przedmiotu sporu (czyli wysokość dochodzonego roszczenia).

W Kancelarii stosowane są następujące sposoby rozliczeń:

W przypadku spraw sądowych:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – z góry określona kwota, która stanowi całkowite wynagrodzenie za prowadzenie sprawy;
  • wynagrodzenie ryczałtowe wraz z premią od wygranej (success fee) – z góry określona kwota za prowadzenie sprawy ustalana w niższej wysokości, która wyłącznie w razie uzyskania przez Klienta pozytywnego dla niego rozstrzygnięcia w sprawie ulega zwiększeniu o premię od wygranej, stanowiącą określoną ryczałtowo lub procentowo wartość;

W przypadku innych usług niż prowadzenie spraw sądowych:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – z góry określona kwota, która stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie usługi;
  • wynagrodzenie godzinowe – określona stawka za każdą godzinę realizacji zleconej usługi;

W przypadku obsługi prawnej:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – z góry określona kwota, która stanowi całkowite wynagrodzenie za prowadzenie obsługi prawnej podmiotu przez okres jednego miesiąca, niezależnie od liczby powierzonych w danym miesiącu zadań;
  • wynagrodzenie godzinowe – określona stawka za każdą godzinę realizacji obsługi prawnej danego podmiotu w danym miesiącu.

Aktualności

Zaufali nam

Zadzwoń:

+48 510 050 675

Napisz wiadomość:

[email protected]