Prawo spadkowe

Oferta Kancelarii w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie pism procesowych;
  • prowadzenie posiedzeń o charakterze mediacyjnym pomiędzy Stronami, celem kompleksowego uregulowania kwestii związanych z działem spadku;
  • zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach sądowych, a w szczególności w sprawach o:
  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • dział spadku;
  • zachowek.