Sprawy o zapłatę

Do kluczowych specjalizacji Kancelarii należy ponadto prowadzenie spraw sądowych o zapłatę (wynagrodzenia, ceny, odszkodowania, zadośćuczynienia etc.). W ramach specjalizacji Kancelaria zapewnia pomoc prawną na etapie przedsądowym, a następnie w toku postępowania sądowego – również w zakresie postępowania prowadzonego
w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych.