Umowy

Nieodłącznym elementem codzienności – czy to osoby fizycznej, czy też podmiotu gospodarczego – są umowy. Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu oraz analizie wszelkiego rodzaju umów i ocenie ryzyk, mogących z nich wynikać. Celem minimalizacji bądź też wykluczenia potencjalnego ryzyka, mogącego wynikać z zawarcia przedłożonego do oceny projektu umowy – w ramach Kancelarii przedstawiane są propozycje zmian poszczególnych postanowień umowy. Istnieje również możliwość negocjacji warunków umowy w imieniu Klienta.

Kancelaria specjalizuje się również w sporządzaniu umów na potrzeby Klientów, w których w możliwie najszerszy sposób zabezpieczane są interesy Klientów.