Polityka prywatności RODO

INFORMACJA OGÓLNA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WYSYŁAJĄCYCH ZAPYTANIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

§ 1

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Piotrowski ul. Legionowa 9/1 lok. 203, 15 – 281 Białystok, e-mail: kancelaria@piotrowski.bialystok.pl, NIP: 7191534086 jest administratorem Pani/Pana danych w zakresie:

imię i nazwisko,

adres e-mail

numer telefonu

§ 2

Dane przetwarzane będą zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r., a także na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

§ 3

Odbiorcą danych osobowych jest: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Piotrowski, ul. Legionowa 9/1 lok. 203, 15 – 281 Białystok, e-mail: kancelaria@piotrowski.bialystok.pl, NIP: 7191534086

§ 4

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych

sprostowania tych danych

usunięcia tych danych

ograniczenia przetwarzania tych danych

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych

przeniesienia danych

wniesienia skargi do organu nadzorczego